Usługi komunalne dla samorządów gminnych,
przedsiębiorstw, instytucji oraz mieszkańców.


REMONDIS Szczecin świadczy kompleksowe usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, budowlanych i przemysłowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, surowców wtórnych, odpadów wielkogabarytowych i zielonych oraz usługi zimowego i letniego oczyszczania dróg, chodników i placów. Posiadamy dwa nowoczesne zakłady w Szczecinie i Świnoujściu. Prowadzimy działalność na terenie Miasta Szczecina, Związku Gmin Dolnej Odry (ZGDO) oraz kilkunastu innych gmin województwa zachodniopomorskiego.

Gminy Świnoujście i Wolin obsługiwane są przez nasz oddział Oddział Świnoujście 

 

 

szczecin - oferta

 • odpady komunalne
 • surowce wtórne
 • odpady zielone
 • odpady wielkogabarytowe
 • elektroodpady
 • gruz i odpady budowlane
 • odpady przemysłowe i niebezpieczne
 • produkty przeterminowane
 • zimowe i letnie utrzymanie czystości dróg, chodników i placów

zWIĄZEK GMIN DOLNEJ ODRY - Oferta

 • odpady komunalne
 • surowce wtórne
 • odpady biodegradowalne
 • odpady wielkogabarytowe
 • elektroodpady
 • odpady przemysłowe i niebezpieczne

 

pozostałe gminy - oferta

 • odpady komunalne
 • surowce wtórne
 • odpady biodegradowalne
 • odpady wielkogabarytowe
 • elektroodpady
 • odpady przemysłowe i niebezpieczne